Jerker Swande – Kroppsspråk och kommunikation

Det finns två anledningar till att man inte kan lära sig något:
Man vet allt eller man ser ingen nytta med informationen; ”jag kommer ändå aldrig att behöva det här”.
Kommunikation handlar om att skapa och utveckla betydelser, men betydelser är i hög grad lokala. Alla upplevelser beror på vilka referensramar man har.

En enkel men effektiv varumärkesstrategi är:

1, Vad vill du att kunden ska tycka om din tjänst eller produkt
och 2, Hur ska vi med hjälp av tecken och koder designa och kommunicera dem så att det blir så?
Om vi går tillbaka till Darwin, som författade världens första bok om kroppsspråk 1872, så talade han redan då om jordens gemensamma ansiktsuttryck. Vi har 99,9 % samma gener som för 300 000 år sedan, och även idag styrs vi till ca 80 % av reptilhjärnan. Därför är det så att med känsla i budskapet når vi längre än om vi kommunicerar ren information. Utan känsla kan vi heller inte ta till oss information effektivt. Bra romaner, exempelvis, innehåller ju detaljerade beskrivningar av personer och kroppsspråk.
När det gäller presentationer är det viktigt att förstå att man får bäst effekt om man kombinerar syn- och hörselintryck. Efter tre dagar minns man bara 10 % av något man bara hört, jämfört med 62 % om man både hört och sett den.

90 % av det vi förmedlar är via kroppsspråket, endast 10 % är innebörd, alltså det vi säger. Viktigt att känna till är att om kroppsspråket så ändras även innebörden! Det är små, små nyanser som avgör hur vi tolkar till exempel ordval, röstläge, ansiktsuttryck och känslor.

I en marknadsföringskontext har forskning visat att vi reagerar starkare eller mer positivt på taggiga skyltar jämfört med runda, starka färger, exempelvis rött jämfört med exempelvis gult. Vi försöker också bekräfta vår första känsla för att rationellt styrka det första intryck vi fått. Världens mest laddade varumärke är solkorset, världens högst värderade varumärke är Picasso. Vi köper alltid varumärket, inte varan. Det är också anledningen till att trots det faktum att Pepsi vinner alla blindtester säljer Coca-Cola mer. Etiketten måste stämma för att produkten ska uppfattas på rätt sätt. Därför har ekologiska produkter gärna en brun pappersförpackning med handskriven text och ex exklusiv parfym en liten, diskret färgad förpackning med gulddetaljer. Billiga varor däremot öser på med färg på sina förpackningar.

I en ledarskapskontext är det ytterst viktigt att träna på hur ens kroppsspråk framstår t ex i media, jfr den berömda debatten mellan den medietränade Kennedy och den på området helt oerfarne Nixon. Kennedy vann debatten enligt dem som såg den – och Nixon enligt dem som bara lyssnade på radion.

Ett viktigt område för alla mellanmänskliga relationer är avstånd och intimsfär. Vad som känns bra är väldigt olika i olika länder och kulturer, men den känslan förändras också när man lär känna någon.