Kommunikativt ledarskap lönar sig!

Under Marknadsföreningens lunchmöte 2 februari tog vi upp frågan om varför ett kommunikativt ledarskap är viktigt och hur man gör. Prof. Catrin Johansson, Mittuniversitetet gav oss en teoretisk bakgrund med exempel från forskningen varvat med praktiska exempel på hur man kan göra.

Hur vi kommunicerar och vilka vi involverar har en direkt inverkan på vår organisations resultat. Chefer och ledare, som i detta sammanhang används som synonyma begrepp, kommunicerar mycket, ca 70-90 % av sin arbetstid, med medarbetare och med andra chefer. Kommunikation är chefens viktigaste verktyg och nödvändig för organisationens måluppfyllelse.
Kommunikativt ledarskap ser på kommunikation som konstituerande, snarare än som ett verktyg eller en process. Det innebär att kommunikation skapar resultat i form av förändringar, engagemang och effektivitet.

Sambandet mellan ledarskap och kommunikation:
1) Chefers förståelse av kommunikation påverkar hela organisationen
2) Alla chefer leder genom att kommunicera
3) Chefer som är duktiga på kommunikation är bättre ledare

Vilka positiva effekter av bra intern kommunikation har forskningen då sett?
• förtroende för ledning och chefer
• motivation
• låg omsättning av personal
• låg sjukfrånvaro
• gemensam vision
• engagemang
• förändringsvilja

Vad kännetecknar då en kommunikativ ledare?
Ledare som är duktiga på kommunikation skapar bättre arbetsmiljö och effektivare organisationer. En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet, och uppfattas som öppen och närvarande.
Både ledare och medarbetare säger i undersökningar att kommunikativt ledarskap ger ett
• positivt klimat: trivsel, trygghet, gemenskap
• individuell drivkraft: motivation, engagemang
• effektivitet: tydlighet, självständighet, snabbare beslut
• resultat: bättre resultat, mer vinst

Hur blir man en bra kommunikativ ledare? Catrin tipsade oss om att dessa ledare
• coachar och ger medarbetare eget ansvar
• skapar strukturer som underlättar arbetet
• formulerar tydliga förväntningar
• är tillgängliga, respektfulla och bryr sig om medarbetarna
• löser problem, ger och söker feedback och talar för sin enhet
• ger inriktning och hjälper andra att nå sina mål
• gestaltar medvetet budskap och händelser
• möjliggör och stödjer meningsskapande

Vill du lontakta Catrin eller veta mer om hennes forskning?
Catrin.Johansson@miun.se
www.miun.se/CatrinJohansson
@CATJOH_DEMICOM