Värdet av ett varumärke

ÖFK har ett uppskattat annonsvärde på 1,1 miljarder kronor. Målet är att hela tiden bli bättre, varje dag och match för match. Utanför plan har man även strategiska kultursatsningar och sociala aktiviteter.

Östersunds kommun ligger bra mellan Sundsvall och Trondheim och är en av Sveriges rikaste kommuner. ÖFK är bra för bilden av Östersund. ÖFK:s integrationssatsningar är t ex viktiga för bilden av det mångkulturella Östersund.

GIF Sundsvall: Vi gör massor av bra saker även utanför plan, exempelvis inom parasport och barn och ungdom. Vi måste bli bättre på att kommunicera dem. Vi inspireras av och ser gärna ett närmare samarbete med ÖFK. Vår nya vision sätter som mål att bli en viktigare samhällsaktör.
Sundsvalls kommun: Varumärket ägs av ingen och skapas av alla. Det är en stor region och Östersunds framgångar är framgångar även för Sundsvall. Det är inte bara spridning och kännedom som är viktigt för att fylla ett varumärke, positiva associationer är också centrala. Det som gör en stad attraktiv är dels hårda värden som befolkningsökning och bostadsbygge, och dels mjuka värden som till exempel elitidrott.

Gemensamheter:
-båda starka varumärken i högsta divisionen
-kommunnamnet i lagets namn
-sportslig framgång viktig, men man fokuserar även på det som händer utanför plan. Båda delar behövs för att bli framgångsrik