Varumärket Sundsvall

Sammanfattning Marknadsföreningens lunch 9 november

Missade du dagens lunchföreläsning om varumärket Sundsvall?
Här är en sammanfattning!

Kjell Carnbro intervjuade Sundsvall kommuns varumärkesdirektör Jenny Persson, som är relativt ny Sundsvallsbo.

Varför har kommunen fått uppdraget? Eftersom uppdraget består i att attrahera och behålla både investeringar, människor, kompetens och talang.
Kommunen har utgått dels från ett nuläge, ”Vilka är vi?” och dels ett önskeläge, ”Vart är vi på väg?”

Man har genomfört en nationell undersökning om uppfattningen om Sundsvall, där drygt 1 000 personer från 18 år och uppåt deltog, och en bland Sundsvallsborna själva. Målet var att hitta en minsta gemensamma nämnare för att kunna skapa ett tydligt erbjudande.
Resultaten i den nationella undersökningen visade att Sundsvall uppfattas som ganska neutralt och lagom.

• Mer än 70% av de tillfrågade känner inte till Sundsvall särskilt väl.
• 64% vet inte var Sundsvall har att erbjuda, med ett undantag för
sport och fritid
• Benägenheten att besöka Sundsvall är 45%
• 30% kan tänka sig att rekommendera Sundsvall
• 10% av svenskarna kan tänka sig att flytta till Sundsvall

Jämfört med Umeå kan man säga att Umeå gjort ett tydligare avtryck motsvarande undersökning.

Vad associerar svenskarna med Sundsvall? Bron och broavgift, stad mitt i Sverige som man åker igenom, Birsta. Företag: SCA, Casino Cosmopol, CSN. Kända personer: Charlotte Kalla och Kevin Walker.

Sundsvallsborna uppfattar sin stad som en fin stad som är lätt att ta sig till.
Publiken fick frågan om vilka associationer vi skulle önska oss och det kom flera intressanta svar, bl a ”Sveriges bästa barnstad”, ”kreativ och aktiv stad”, livskvalitet, hållbarhet, ”både båtliv, badstränder och skidåkning vid en kuststad”.
Vad kommer härnäst i varumärkesarbetet? Positionen, beslutet om vilken riktning arbetet ska styras mot, ska vara klart i början av 2019. Man ska ta fram en strategi, en varumärkesplattform och en visuell identitet. Vill man som Sundsvallsbo påverka eller tycka till är man välkommen att göra det inom de två närmaste månaderna.

Hur ska Sundsvallsborna bli ambassadörer? Genom ett långsiktigt tänk och varumärkesstärkande aktiviteter som t ex SM-veckan, Sundsvall 400 år 2021 och ambitionen att bli årets stadskärna 2021. För att stärka varumärket är upplevelser och livskvaliteten viktiga att förmedla.

Heja Sundsvall är ett bra exempel på goda ambassadörer för Sundsvall. Dagligen lyfter Heja Sundsvall bra saker om och i vår stad, till exempel priset Årets Köng, som delas ut till en Sundsvallsbo som är cool och snäll.
Jenny och Johanna har i tillägg en kort hälsning till Marknadsföreningens medlemmar där de ber om input:

Alla vi Sundsvallsbor äger varumärket Sundsvall. Vi har alla en viktig roll i att berätta vår gemensamma berättelse och nu kraftsamlar vi för att stärka bilden av Sundsvall. Bidra gärna med din kunskap och dina åsikter genom att svara på tre frågor:
 
1. Om du ansvarade för att marknadsföra Sundsvall, vad skulle du lyfta och göra?
2. Vad berättar du om Sundsvall?
3. Sundsvall i framtiden, vad är viktigast?
 
Gå in på: www.menti.com
Fyll i koden: 23 06 68
 
Har du tankar eller idéer på hur du ytterligare vill bidra i varumärkesarbetet? Hör av dig till johanna.akerlund@sundsvall.se eller jenny.persson@sundsvall.se