Framtidens journalistik och medieutveckling

mis logo

De senaste årens snabba medieutveckling förändrar medielandskapet och ställer nya krav på vårt kritiska tänkande kring nyhetsflödet. Idag blir mediekonsumtionen alltmer digital, och yngre generationer växer upp utan normen att följa nyheterna. Hur navigerar man med journalistiken i denna föränderliga medievärld?

Regeringens stora medieutredning, tittar på hur nuläget ser ut i Sverige och presenterar fyra tänkbara framtidsscenarier:
1. Journalistyrket försvinner, och ersätts av medborgare som själva skriver och publicerar nyheter.
2. Digitala jättar som Google och Facebook tar över mediernas roll.
3. Stora medieföretag ersätts med många små aktörer på nätet, med ett lokalt perspektiv.
4. Medieföretagen klarar omställningen och hittar nya affärsmodeller.

Vi hälsar dig välkommen till en aktuell och viktig paneldiskussion med Karin Näslund, ansvarig utgivare Mittmedia Västernorrland och grundaren av Njus Media, Rolf Bäck, med Kjell Carnbro som moderator.

Några av frågorna som tas upp är bl a:

  • Hur ska vi säkra tillgången på lokala nyheten?
  • Kommer den oberoende journalistiken att försvinna?
  • Vilka kompetenser kommer att krävas i framtidens medieföretag?

Välkommen!