Gör ditt budskap levande

Visst har det pratats om marknadsföring via reklamfilm ett bra tag inom branschen men på senare år har denna typ av kommunikation verkligen tagit fart och exploderat fram.

Undersökningar påpekar att rörligt media kommer att bli allt viktigare för att nå ut med sitt budskap och att det finns många fördelar med att använda sig av den typen av kommunikation.
Som sagt möjligheterna är många, men det är kanske inte alltid lätt att förstå varför man bör haka på trenden med rörlig media. Vad är fördelarna, vilken strategi bör jag använda och hur gör jag mina budskap levande?

Vid maj månads lunch gästas vi av Hansi Fellbrink och Chris Rehn från Boxroom som har sin bakgrund från musikbranschen och arbetar med just rörlig media. De kommer att ge sin syn på varför rörligt media är vägvinnande samt ge oss goda inspel och råd för att lyckas med sin kommunikation.

Välkommen!