Kommunikativt ledarskap lönar sig!

Varför är bra kommunikation viktigt för ledarskapet i mitt företag? Och vad utmärker en kommunikativ ledare?

Catrin Johansson från Mittuniversitetet visar i sin forskning att en kommunikativ ledare kan påverka både motivation och produktivitet på jobbet genom att involvera medarbetarna i beslutsfattandet, ge ständig återkoppling och att uppfattas som öppen och närvarande.

Catrin Johansson är professor och forskningsledare på Avdelningen för Medie- och Kommunikationsvetenskap på Mittuniversitetet i Sundsvall. Hennes forskning är inriktad på organisationers kommunikation, med ett speciellt fokus på kommunikation och ledarskap.

Välkommen!