Vad sägs om att byta din pensionsförsäkring till en passionsförsäkring?

Fredrik Dansk, VD för DWOQ, ett av världens mest spännande och moderna företag ger oss insikter i modernt företagande – en ny ledningsfilosofi där traditionella styrmedel ersatts av större medarbetaransvar och starkt kundfokus. Faktorer som sammantaget innebär att kunderna tar en del av makten, medarbetarna en del och att en mindre del finns kvar hos cheferna. Fredrik berättar om hur man lyckas få fram nya sätt att tänka, utveckla, leda och förändra ett företag.

DWOQ Stockholm har vuxit fram som ett resultat av en forskningsinsats och därefter 6 års praktisk implementering av forskningsresultaten. De erfarenheter som framkommit beskriver och ger svar på många av de frågor som idag finns runt ledarskaps- och verksamhetsutveckling.

Under lunchmötet berör vi bland annat:

– vad innebär det att arbeta chefslöst?

– hur ska vi gå tillväga om vi vill bli chefslösa?

– team, hur byggs ett team praktiskt och konkret? vad är grupp vs. team?

– vad innebär det att driva ett företag som inte har vision, mission, affärsidé?

– 3 månaders ledighet vart femte år? lyx eller företagsekonomiskt rationellt?

– vad är en modern definition på ledarskap? vilka är ledarens huvuduppgifter?

Välkommen till Quality hotel den 13 mars klockan 11.30

Datum: 2020-03-13 11:30
Anmäl dig senast: 2020-03-12 12:00
Pris: 95 kr inkl moms

Anmälan:

Sista anmälningsdag har passerat för detta evenemang.